linkedin googlepages

A15 MaVa,

De A15 is de belangrijkste verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied, de A15, ondergaat een grote verandering met als doel: minder files en een betere doorstroming op dit stuk van het wegennet. De A15 wordt breder, waardoor er meer verkeer gemakkelijker door kan rijden.

 

Het project Verbreding A15 omvat naast deze capaciteitsuitbreiding ook het beheer van circa 37 kilometer van de A15 tussen de Tweede Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein. Het project is de grootste opdracht uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat die in één keer is aanbesteed.

Bottlek brug Welplaatwegl mantelbuizen Vaanplein project Bebording

Nog een paar leuke filmpjes over het project.